• 02188771289
  • info@pipeline-technologies.com
  • تهران - میدان ونک - خیابان عباس پور - پلاک ۲۹

خدمات ما

خدمات ما

تیم فنی و مجرب اینتگریتی خط لوله PTC، طبق قوانین و پروسه های سازمانی شما شروع به کار می نماید. استراتژی متخصصان ما پیاده سازی مدیریت اینتگریتی با دقت بالایی می باشد تا چالش های خاص شما را در چارچوب و بودجه شرکت شما حل نماید. در این تیم مجرب، از هر رشته و تخصص مرتبط، مجموعه ای وجود دارد تا خدمات مدیریت اینتگریتی به صورت کامل از جمله توسعه برنامه ها ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ILI ، اعتبار سنجی داده ها ، تجزیه و تحلیل خطا ، ارزیابی خوردگی ، مهندسی سلامت و خدمات اینتگریتی خط لوله میدانی با دقت بالایی انجام گردد.
تجزیه و تحلیل دقیق داده های مرتبط با اینتگریتی خط لوله از اهمیت بالایی برخوردار است تا مطمئن شوید که تصمیم گیری ها در خصوص کارکرد ایمن و نگهداری خطوط لوله به صورت آگاهانه و دقیق می باشد.
ما به اپراتورهای خط لوله کمک می کنیم تا سلامت و عمر باقیمانده خطوط لوله با ارزش نفت و گاز( در زیر دریا یا خشکی) را مورد ارزیابی قرار داده و جهت استراتژی های بازرسی و اصول نگهداری موثر، برنامه ریزی نمایند.
این اهداف تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل حقوقی و مالی قرار دارند ،اما به آنها محدود نمی شوند از جمله : – انطباق با قوانین و سیاست های شرکت – به حداکثر رساندن ارزش دارایی و اهداف تولید – افزایش عمر عملیاتی – رویکرد متمرکز برای مدیریت اینتگریتی خط لوله.
هدف اصلی ما، کمک به مشتری در ایجاد تعادل بین این عوامل و تصمیم گیری آگاهانه جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تجاری خود، در عین حفظ ایمنی خط لوله و قابلیت اعتماد است که به محیط زیست نیز آسیب نرساند.