• 02188771289
  • info@pipeline-technologies.com
  • تهران - میدان ونک - خیابان عباس پور - پلاک ۲۹

شرکت پتروپارس لیمیتد بدست آوردن نقطه tie-in

PROJECT DETAILS

هدف از این پروژه، بدست آوردن بهترین نقطه tie-in جهت ارتباط خط لوله ۳۲ اینچ موجود با سکوی جدید دریایی در خلیج فارس است.
بدست آوردن نقطه مورد نظر، در گروی بررسی آخرین گزارش پیگرانی و ممیزی آن، محاسبات نرخ رشد خوردگی های داخلی و به دست آوردن عمرباقیمانده خط لوله متصل به تجهیزات واقع در ساحل و بررسی سناریو ها و جنبه های مختلف بهره برداری از خط لوله می باشد.
شرکت فناوری پایپلاین با استفاده از به روزترین استاندارد های دنیا و با بیش از 20 سال تجربه و دانش، پیرامون بررسی گزارش های پیگرانی خطوط لوله نفت و گاز، گزارش های پیگرانی این خط لوله را بررسی نمود و با استفاده از محاسبات عمرباقی مانده در هر قسمت از خط لوله، نقاط مربوط به tie-in را با مشخص نمودن مختصات جغرافیایی در اختیار شرکت پتروپارس قرار داد تا آن شرکت بتواند با توجه به هدف گذاری و برنامه ریزی های درون سازمانی، نقطه منتخب را برگزیده و پلتفرم جدید را به خط لوله ورودی به ساحل، متصل نماید. در این پروژه استاندارد DNVGL F101 Part A به عنوان مکانیزم ارزیابی Immediate Integrity و Future Integrity مورد استفاده قرار گرفت.