• 02188771289
  • info@pipeline-technologies.com
  • تهران - میدان ونک - خیابان عباس پور - پلاک ۲۹

Our Latest Blog Posts
02
مارس

استفاده از روش های هوشمند و شبکه های عصبی در محاسبات عمرباقی مانده خط لوله

امروزه با پیشرفت علم و فناوری، رایانه ها قادر به ارتقای هوش و دانش خود با استفاده از مباحث یادگیری ماشین و شبکه های عصبی هستند. شبکه های عصبی با الگو برداری از مغز انسان، از تعدادی نرون تشکیل شده اند و تمامی نرون ها با یکدیگر در ارتباط می باشند. این نرون ها جهت برقراری ارتباط با یکدیگر، آموزش و ارتقا خویش، از طریق سیگنال هایی بانام بایاس با…

Read more →