امروزه با پیشرفت علم و فناوری، رایانه ها قادر به ارتقای هوش و دانش خود با استفاده از مباحث یادگیری ماشین و شبکه های عصبی هستند. شبکه های عصبی با الگو برداری از مغز انسان، از تعدادی نرون تشکیل شده اند و تمامی نرون ها با یکدیگر در ارتباط می باشند. این نرون ها جهت برقراری ارتباط با یکدیگر، آموزش و ارتقا خویش، از طریق سیگنال هایی بانام بایاس با یکدیگر مرتبط می گردند. هر چقدر علم ورودی به این شبکه و ذهن هوشمند بیشتر و آموزش به نرون ها بهینه تر باشد، سیستم، یادگیری اش را ارتقا می بخشد و سیستمی با پاسخ های هوشمندانه حاصل میشود. با استفاده از این هوش مصنوعی، می توان به نتایج محاسباتی که اغلب از طریق روابط ریاضی، پاسخ های منطقی و بهینه نداشته اند، رسید. همچنین از مزایای دیگر استفاده از روش شبکه عصبی، بهینه سازی و کوتاه شدن زمان دسترسی به پاسخ ها می باشد.

شرکت فناوری پایپ لاین، همواره در مسیر پیشرفت تکنولوژی قدم بر داشته است و از روش یاد شده، جهت محاسبات مربوط به نرخ رشد خوردگی و بالتبع عمرباقی مانده خط لوله استفاده می نماید. همچنین این شرکت در راستای ارتقای خدمات خود، در نظر دارد تا این ماژول کاربردی را در نرم افزار “ParsPiMS” با هدف تسهیل در بدست آوردن عمرباقیمانده خط لوله قراردهد.

دیدگاهتان را بنویسید