مقارن با سال جدید شمسی و ورود به قرنی جدید، شرکت فناوری پایپلاین در  ویژه نامه بهمن ماه صنعت خطوط لوله نفت وگاز، مقاله ای با عنوان “PiMS به زبان ساده” منتشر کرد.

از آنجایی که این نشریه تخصصی و مرتبط با علوم و فناوری های صنعت خطوط لوله می باشد، این مجموعه نیز در راستای شناساندن دانش PiMS (که از علوم ضروری در این صنعت می باشد،) اقدام به انتشار این مقاله نمود و در طی آن، استفاده از این دانش را در مراحل مختلف از طراحی، احداث تا بهره برداری از خطوط لوله  بیان می نماید. همچنین در بخش پایانی، نرم افزار متعلق به این شرکت بانام “ParsPiMS” معرفی شده است تا در مسیر هدف بخشی به این مهم، ابزاری با محیطی کاملا حرفه ای و  کاربری آسان در اختیار کارفرمایان محترم درحوزه خطوط لوله مشخص شده، قراردهد تا در تمامی مراحل بتوان دید جامع و کامل تری به منظور تصمیم گیری های آتی داشت.

در صورت تمایل، می توانید متن کامل این مقاله  را در نشریه ” صنعت خطوط لوله نفت و گاز” به شماره چاپ –……— مطالعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید