در راستای توسعه منابع انسانی،  آموزش و تربیت نیروی جوان در حوزه  نوین “PiMS”، شرکت فناوری پایپ لاین، تصمیم بر جذب نیروی کارآموز گرفت. از آنجایی که یکی از مباحث بنیادی اصول “PiMS” مبحث آموزش می باشد و این شرکت از بنیان گذاران آموزش این تخصص در ایران می باشد، تصمیم بر جذب و همکاری نیروی کارآموز به منظور آموزش مفاهیم بنیادی گرفته شد.

این تصمیم بر مبنای ارتباط با موسسات آموزشی و دانشگاه ها جهت آشنا کردن نیروی جوان و دانشجو در راستای تقویت مفاهیم صنعتی در علوم پایه و آموزش اتخاذ گردید

جزئیات و نحوه چگونگی ورود به بخش کارآموزی در خبر های آتی، به اطلاع رسانیده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید